TOPlist AKTA: Jaroslav Foglar 

přidejte názor

napište nám

formulář


Když se před více než dvěma roky odebral Jaroslav Foglar do světa věčného dobrodružství, pravděpodobně ani ti nejschopnější tvůrci dějových zápletek nepředpokládali, jak se budou vyvíjet události následujícího období. Objevují se zpochybňování Foglarovy závěti (i v souvislosti s jeho zdravotním stavem) a tak se dědictví řeší před soudem, vytahují se informace o údajné spolupráci s StB, poukazuje se na jeho údajnou menšinovou sexuální orientaci...
   Více než dva roky po Foglarově smrti tak najednou vznikla potřeba fóra, které se nezabývá obvyklou náplní foglarovských www stránek, ale žhavou současností, byť i ta se odkazuje na dávnou či nedávnou minulost.
   Proto jsou zde AKTA: Jaroslav Foglar - Foglar aktuálně.


    Provolání na obranu spisovatele Jaroslava Foglara

Spisovatel Jaroslav Foglar, který svým dílem pozitivně ovlivnil několik českých generací, zemřel v lednu 1999. Svůj duchovní i hmotný majetek odkázal již v roce 1996 nadaci, kterou sám založil a která měla sloužit humánním účelům. Jeho závěť nebyla zpochybněna ani v právě probíhajícím soudním řízení. Přesněji: soud nezpochybnil vůli spisovatele vyjádřenou v závěti, ale shledal pochybení v postupu notářky – Jaroslav Foglar se především měl podepsat jako první a nikoli jako druhý, i když bezprostředně po notářce, jak se stalo. Poslední přání člověka tak zcela zhatilo pouze stroze vykládané znění řádů.
 Sporu však využily osoby, spojené účelovým zájmem o získání dědictví, k útoku proti Jaroslavu Foglarovi-Jestřábovi, mimořádné osobnosti v české dětské literatuře a praktické pedagogice. Toto úzké bratrstvo vede jedinec, který s pomocí ostatních šíří paranoidní dezinformace, lži, výhrůžky a pomluvy. Již před více než deseti lety tohoto jedince Jaroslav Foglar popsal jako rozkladný živel, který mu posílá útočné, urážlivé, nenávistné a ultimativní dopisy, hraničící až s vydíráním… Uvedená skupina nyní do médií rovněž prosazuje „důkazy“, že spisovatel aktivně spolupracoval se Státní bezpečností. Přitom právě on jako jeden z mála ve svých vzpomínkách napsal otevřené svědectví o tom, jak ho StB pronásledovala, jak ho chtěla zneužívat a jakých metod používala.
 Spisovatel, který je podobně jako v padesátých letech hluboce ponižován, zbavován cti a důstojnosti, se už nemůže bránit. Nemůže prokázat, zda „dokumenty“ ze scénářů StB či jiných represivních složek byly záměrně upraveny či celé uměle připraveny proti němu pro případ zlovolné potřeby. To evidentně zneužívá zmíněná hrstka osob – její útoky destruktivně a destabilizačně pokračují ve stylu zpravodajských politických her a již se zaměřily i na českou skautskou organizaci, s níž je jméno Jaroslava Foglara významně spjato. Je třeba se ptát, komu to vše má sloužit?! Takovou otázku by si však už možná měli klást pracovníci služeb ochrany státu.
 Obracíme se tímto provoláním na veřejnost, aby plně pochopila souvislosti „dědické kauzy Foglar“. Hluboce odsuzujeme neetické a neseriozní účelové útoky proti spisovateli Jaroslavu Foglarovi, který na svou obranu již nemůže vystoupit.
 V úctě k jeho dílu se stavíme na obranu jeho osobnosti proti nízkým a věcně nezdůvodněným napadením, ať už jsou vedeny z jakýchkoli důvodů.
 Vyzýváme všechny příznivce díla Jaroslava Foglara, občany se smyslem pro čest a spravedlnost, aby se k nám připojili jakýmikoli formami nesouhlasu s útoky proti památce významné osobnosti české kultury.
 Nejde jen o spisovatele Foglara. Jde o obranu vyšších mravních principů, které jsou i díky jemu v českých generacích zakódovány dědičně a které zjevně mají být v této zmatečné akci cíleně ničeny.

Signatáři provolání:
Pavel Bobek, zpěvák; Ing. Petr Bratský, skautský činovník; Jiří Černý, hudební kritik a publicista; František Dostál, umělecký fotograf; MUDr. Harry Eckstein, lékař; RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik; Ing. Jindřich Hojer, CSc., chemik; Vladimír Janík, zástupce J. Foglara ve 2. oddílu (1945–70), člen čestného Svojsíkova oddílu; Mgr. Slavomil Janov, publicista; PhDr. Jan Lukeš, filmový a literární kritik; Václav Nosek, znalec a propagátor díla J. Foglara; Jaromír Novotný, redaktor; plukovník Pravomil Raichl, účastník 2. a 3. odboje; Petr Skarlant, básník a prozaik; Jiří Stránský, spisovatel a překladatel; Miloslav Šimek, herec a prozaik; generál Antonín Špaček, účastník zahraničního odboje; Jan Vyčítal, kreslíř, zpěvák a textař; Prof. ing. Rudolf Zahradník, DrSc., fyzikální chemik

 

Kontaktní adresy, na nichž je možné projevit svůj souhlas s provoláním:
internet – www.foglar.aktualne.cz
e-mail – foglar@centrum.cz
pošta – „Kauza Foglar“, Václav Nosek, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Praha, březen–duben 2001

 

 Zde můžete přidat názor
Za jednotlivé příspěvky zodpovídají autoři!

 

Zde můžete zaslat názor

Váš email:

Komentář:

 

Reklama